Privacy statement

Autorijschool Marcel Huijnen respecteert uw privacy en doet er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken via het contactformulier op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u ons via het contactformulier op onze website een bericht stuurt, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (optioneel)
Bericht
We verzamelen deze informatie om uw bericht te kunnen beantwoorden en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, namelijk om uw bericht te kunnen beantwoorden. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en we delen ze niet met derden, tenzij dat nodig is om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens en ze worden alleen gebruikt om uw bericht te beantwoorden. We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat nodig is om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers gebonden zijn aan geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om uw bericht te beantwoorden en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na het beantwoorden van uw bericht zullen we uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben verzameld en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de contactgegevens op onze website als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.